Tato slohová práce rozesmála profesora tak moc, že se s ní podělil i na internetu. Jaká je teorie pekla dle jednoho z jeho žáků?

22. Května 2018
Pavel Dvořák
Tento student dostal za jedna opravdu zaslouženě
Zdroj pixabay
Témata: Vtipy , zábava , škola , sloh , teorie , učitel , student
Nenáviděli jste ve škole slohy? Pak věřte, že učitelé na tom byli stejně. Komu by se chtělo až do večera prohrabovat a opravovat něčí práci. Vynucené příběhy a úvahy, které vlastně ve finále nemají ani hlavu a ani patu. Občas se ale sloh žákovi povede a učitele příjemně překvapí. Jako například tento.

Toto je údajně skutečná odpověď v testu střední úrovně z chemie na univerzitě ve Washingtonu. Odpověď jednoho studenta byla tak "hluboká", že se profesor rozhodl podělit se o ni s kolegy na internetu. 

Je peklo exotermické (uvolňuje teplo), nebo endotermické (absorbuje teplo)? 

Většina studentů napsala své domněnky na základě Boyleova zákona (plyn se ochlazuje, když se roztahuje, a zahřívá se, když je stlačován ) nebo nějakou variantu. Jeden student ale napsal toto:

Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše, která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě.
Věšina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla. Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více než jedné církve, můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla. Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste. Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší. To nám dává dvě možnosti: 

Sir Arthur Conan Doyle. Slavný stvořitel Sherlocka Holmese svou postavu nenáviděl

1) Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne. 
2) Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až peklo zmrzne. Která z možností je správná? Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili "Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím" a se zřetelem k tomu, že se se mnou vyspala včera, musí být správná varianta
číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo.
Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz Boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela "Ach můj Bože". 

Tento student jako jediný dostal 10 bodů.

Diskuze

Reklama