8 nejčastějších chyb ve výchově, které dělá každý rodič

12. Července 2018
Eva Jeřábková
Každý rodič své dítě miluje a udělal by pro něj cokoliv.
Zdroj Pixabay.com
Každý rodič své dítě miluje a udělal by pro něj cokoliv. Ovšem přesný návod na výchovu neexistuje, a tak se všichni dopouštíme naprosto zbytečných chyb, které naše dítě poznamenají na celý zbytek života. Ať se jedná o nedostatek času, zbytečnou kritiku nebo špatnou komunikaci, vaše dítě to odnáší zcela zbytečně.
Reklama

Od plenek po vysokou školu jsou rodiče těmi nejdůležitějšími osobami v životě svých potomků. To právě oni formují budoucí osobnost, určují její směr a právě oni se také dopouštějí těch nejzávaznějších chyb.

Na co by si rodiče měli dát ve výchově potomka pozor? A jak ze svých potomků udělat šťastné a samostatné jedince? To nám objasní psycholožka Marie Aujezdská (z kliniky Logo), která vybrala 8 nejčastějších chyb a jejich ideální řešení.  

1. Nadměrně ochranitelský přístup

Mateřská láska u některých rodičů nezná mezí. Některé matky své vymodlené dítě milují až přehnaně úzkostlivě. Dokáží jim volat několikrát denně, kontrolují je na každém kroku a většinu věcí dělají za ně. „Dítě se musí naučit snášet různé obtíže. Připravit se na to, že se mu nemusí vše dařit.“

2. Nedostatek času

Hodně rodičů v dnešní uspěchané době nemá na své potomky čas. Pro rodinu je ale nesmírně důležité vzájemné naslouchání a sdílení pocitů. V opačném případě dítě strádá a podepíše se to na něm. „Nejde zde jen o zajištění provozních záležitostí, příkazů a pokynů, ale vymezení si času a vytvoření si prostoru na naslouchání osobních prožitků dítěte,“ tvrdí psycholožka Marie Aujezdská.

3. Nejednotná, chaotická a nedůsledná výchova 

Každý z nás má jiný názor na výchovu, která je zaručeně ta nejlepší. Ale rozdílná výchova každého rodiče může vést ke zmatkům. „Je třeba si uvědomit, že dítě zná své možnosti i to, když se proti nastaveným pravidlům proviní.“

4. Realizovat nesplněné přání na dětech

Sami jsme v něčem neuspěli, ale chceme si splnit své sny skrze svého potomka. Například nutíme dítě k vrcholovému sportu, i když by se raději věnovalo četbě nebo kreslení. „Někteří se dokonce snaží, aby se z jejich dítěte stal extrovert i přes to, že je od narození introvert, kterému stačí ke štěstí intimnější prostředí s několika kamarády.“

25 pravidel etikety, které by měl znát každý slušně vychovaný člověk

5. Nadměrné zaměstnávání dětí koníčky

Někteří rodiče zaměstnávají své děti od rána do večera. Vybírají jim nejrůznější kroužky a koníčky, ale měli bychom svým potomkům nechat volný prostor. „Někteří rodiče neposkytnou dítěti čas na jeho momentální potřeby a na to, aby se naučilo s tímto časem samo hospodařit.“

6. Nevhodnou činnost dítěte hned zastavit a podporovat ho v tom, v čem je dobré

 „Platí to pro mladší i starší dítě. Ale chybou je, pokud konflikt staršího dítěte řešíme před ostatními. Větší efekt mívá pozdější rozhovor v klidu.“ Rodič by měl své dítě také podpořit v jeho silných stránkách a rozvíjet v nich jeho zájem.

7. Slova nemám tě rád zcela vyloučit ze svého slovníku

I rodič mnohdy řekne něco, čeho poté lituje a mrzí to i jeho potomka. „I když nás chování dítěte mnohdy velmi nutí k takové reakci, slova jako ‚nemám tě rád‘ by se měla zcela vyloučit z běžné komunikace.“

8. Rodiče nepřiznají svůj omyl a dělají se lepšími, než jsou

Umíte přiznat svou chybu? Jděte svým dětem příkladem a ukažte jim, že i vy dokážete přiznat selhání a přijmout jeho důsledky. Přiznáním omylu se velmi posílí vztah mezi rodičem a dítětem. „Pokud se přiznáme, tak to může vzájemný vztah jen upevnit. A musíme si uvědomit, že dítě stejně odhalí pravdu a její rozpor se skutečností ho může jen šokovat.“

 

Zamysleme se tedy sami nad sebou, svými potřebami, přáními, zkušenostmi z dětství i chybami a výše zmíněné chyby berme spíš jako návod.

„Přejeme hodně síly k přiznání si vlastních chyb i snaze o jejich nápravu. Ale pokud jste podle našeho obecného návodu dospěli k tomu, že děláte chyby a cítíte se provinile, tak si uvědomte, že nikdo není dokonalý. Každý se mýlíme a přiznání si vlastních chyb je první krok k úspěšnému zdolání výchovného procesu,“ uzavřela psycholožka Aujezdská.

Diskuze

Reklama