Kde se vzala pověst o Minotaurovi žijícím v labyrintu? Byla to opravdu nestvůra, nebo jen postižený chlapec?

11. června 2018 Lucie Trávníčková
pixabay
pixabay

Většina pověstí má reálný základ. Stejné je to i s bájným Minotaurem, který dle starých řeckých pověstí žil v labyrintu. Byl to prý napůl člověk a napůl býk a v labyrintu zabil každého, kdo se do něj odvážil vkročit. Je možné, aby takováto stvůra opravdu existovala?

V roce 1900 slaví britský archeolog Arthur Evans úspěch. Na řeckém ostrově Kréta totiž nalézá bájný palác Knóssos. Za zdmi paláce se to hemží dobře zachovalými freskami býků. Evans věří, že právě zde musel žít král Mínos a jeho hrozný syn, který byl z půlky člověk a z půlky býk. Tento příběh byl donedávna považován za pouhý mýtus, ale s objevením paláce začal nabývat na reálnosti.

Byla stvůra pouze postiženým nevlastním synem krále, který se za něj styděl?

Minotaurova matka Pásifaé toužila otěhotnět. Byla manželkou krále Mínoa. Bohužel to nebyl její muž, který ji svedl, ale posvátný bílý býk. Z jejich spojení vzešla stvůra, kterou pojmenovali Minotaurus. Zní to možná neuvěřitelně, ale je docela možné, že někdo podobný Minotaurovi opravdu existoval. I když určitě nešlo o křížence člověka a býka.

Pokud by královna Pásifaé zplodila syna s jiným mužem a král se o tom dozvěděl, mohl mu příběh o smilnění s býkem posloužit k ospravedlnění královniny likvidace. Jiné vysvětlení nabízí současná americká historička Cathy Gere, podle níž se mohl chlapec narodit s určitým postižením. Například s deformovanou lebkou, která mohla připomínat býka.

Vyděšený král se s podobou svého syna nedokázal smířit, a proto Daidalovi rozkázal postavit pod palácem obří labyrint, kam následně svého syna uvěznil. Když vyhrál ve válce s Athénami, vymínil si na nich krutou daň. Mají mu každých devět let posílat sedm sličných panen a sedm jinochů k nakrmení Minotaura. Trest se však obyvatelům města začne rychle zajídat. Nebojácný Théseus tak monstrum usmrtí. Koho však zabil?