Před 117 lety zemřel cestovatel Emil Holub: Nikdy nerozdýchal odmítnutí Národního muzea

21. února 2019
G.cz
G.cz

Dnes si připomínáme 117 let od úmrtí jednoho z největších Čechů. Emil Holub patří mezi první Čechy, kterým učarovala krása Afriky a zasloužil se více než jiní o její poznání, demýtizaci a popularizaci. Během dvou pobytů v jižní Africe zde navíc pořídil na svou dobu rozsáhlou přírodovědnou a etnografickou sbírku.

Emil Holub se narodil 7. října 1847 ve východočeských Holicích v rodině městského lékaře Františka Holuba a jeho ženy Anny rozené Ebertové.
Průvodcem na cestě poznání byl jeho otec, který ho podporoval v poznávání přírody.

Během svého života vykonal Holub dvě vysněné cesty – do jižní Afriky v letech 1872–1879 a 1883–1887. Podnikl tam několik vědeckých výprav a pořídil rozsáhlou přírodovědnou a etnografickou sbírku.

S manželkou Rosou se seznámil roku 1883 ve Vídni, kde ukládal sbírkové předměty ze své první cesty po Africe. Čtyři roky byla jeho spolupracovnicí a na druhou cestu do Afriky ho doprovázela. Své křestní jméno Rosa si počeštila na Růžena a s Emilem žila ve Vídni až do jeho smrti. V roce 1920 jí město Holice udělilo čestné občanství a domovské právo, v roce 1947 jí bylo navráceno československé občanství.

Před Rosou v Praze opustil svou snoubenku Bertu Novákovou, dceru pražského zlatníka, která na něj čekala celých sedm let a při pražské výstavě se starala o Holubovy peníze.

Při své třetí cestě, tentokrát k Viktoriiným vodopádům na řece Zambezi, vytvořil první mapu vodopádů a jejich nejbližšího okolí. V roce 1875 onemocněl zimnicí a musel se vrátit. Přesto se mu opět podařilo shromáždit rozsáhlé sbírky.

Po svém návratu do vlasti chtěl Holub darovat své sbírky Národnímu muzeu, ale to je odmítlo. Roztrpčený cestovatel se prý proto přestěhoval do Vídně, kde je i se svou manželkou pohřben.