HOROSKOP: Slabé a silné stránky všech znamení zvěrokruhu

10. června 2019
Archiv
Archiv

Každý člověk je jiný a od každého taky můžeme čekat úplně něco jiného. Díky horoskopu se však můžeme dopředu připravit na osoby, se kterými přijdeme do styku.

BERAN (21. 3. – 20. 4.)

Má obrovskou schopnost se prosadit , utvrdit se ve správnosti svého konání, je aktivní, odvážný a je ochoten chopit se iniciativy. Svoji energii nasazuje konstruktivně. Beran je přirozená osobnost, která se dokáže oddat svým tělesným pudům. V průběhu života rozvíjí své vrozené vůdcovské schopnosti a je velmi cílevědomý.

Heslovitě: prosazení se, utvrzení sebe sama, spontánnost, cílevědomost, nadšení, odvaha, vášeň, napětí a bouře, touha vést, rychlá rozhodnost. 

BÝK (21. 4. – 21. 5.)

Má schopnost se distancovat a materiálně se zajistit. Dokáže si vytvořit vlastní svět (duševní i materiální), má vlastní životní styl a bohatý vnitřní život. Těžiště přitom spočívá v rozvoji vlastní hodnoty a umění si užívat. Za svým cílem jde Býk vytrvale. Je praktického založení.

Heslovitě: neústupnost, vytrvalost, tvůrčí síla, smysl pro humor, praktické zájmy, láska k požitkům, svědomitost, zajištění svého života, přívětivost, rozvážnost, pečlivost, smysl pro zacházení s penězi, zájem o umění, zájem o přírodu, bohatý vnitřní život, vnímavost ke krásám přírody a života jako takového.

BLÍŽENCI (22. 5. – 21. 6.)

Disponuje vyvinutou schopností se vyjádřit, doprovázenou živou mimikou a gestikulací. Rád vystupuje na veřejnosti, je nadaný na učení, mnohostranný, rétoricky nadaný, a proto jsou ceněny jeho komunikační schopnosti. Je schopen logicky myslet, rozvíjí své praktické a technické dovednosti. Jeho zvláštní silnou stránkou je schopnost získání a příjmu informací a jejich dalšího předávání.

Heslovitě: živost, radost ze života, mnohostrannost, přizpůsobení se, touha po vědění, schopnost se učit, změna, teorie, tělesná a duševní svěžest, pozorování, vtip, kritičnost, uvolňuje již zkostnatělé, diplomatický um.

RAK (22. 6. – 22. 7.)

Vyznačuje se vysokou schopností vnímat, má schopnost duševní lásky a něžnosti. Umí přijímat i předávat dál pocit bezpečí, ostatní bere takové, jací jsou, a akceptuje je.

Heslovitě: bohatství citů, radost ze vztahu, přístupnost, rozjímavost, dobrá vůle, citové založení, vnímavost, závaznost, idealistický, něžný, tichý analytik, výměna pocitů, silné kontakty s nejbližšími. Snadno dotčený (přecitlivělý), ale i rychle usmířený, starostlivý. Zvláštní znamení: během jídla by se neměly probírat problémy, u Raka by se to mohlo odrazit v oblasti žaludku.

LEV (23. 7. – 22. 8.)

Je schopný samostatně pracovat a podávat dobrý výkon. Sám se může řídit, vybudovat firmu, rozvíjet své tvůrčí schopnosti a pedagogický um. Jedním slovem – seberealizace. Konstruktivní Lev je i v partnerském svazku velmi činorodý a uvolněný.

Heslovitě: sebedůvěra, tvůrčí chuť a síla, touha po vlastnictví, myšlenkové bohatství, organizační talent, vůdčí osobnost, vzestup, uplatnění se, teplo, hrdost, odvaha, vyrovnanost, srdečnost, samostatnost, seberealizace.

PANNA (23. 8. – 22. 9.)

Naučila se ukazovat svoje city a pocity. Má velmi vyvinutou schopnost vnímat a pozorovat. Umí dobře analyzovat a duševně reagovat, má cit pro ekonomii a je schopna s láskou pečovat sama o sebe, o svůj charakter.

Heslovitě: pečlivost, pořádek, metodika, analýza, jednoduchost, spokojenost, přizpůsobivost realitě, vědění, snadné učení, píle. Indicie: vysoké požadavky na dokonalost a výkony svoje nebo ostatních, snaživost, systematičnost, dar dokonalé analýzy i při malém množství vstupních dat a poznatků. 

Archiv

VÁHY (23. 9. – 23. 10.)

Jsou schopny navazování kontaktu a partnerství. Díky kompromisům a výběru nacházejí správnou míru, vyrovnávají vnější s vnitřním. V partnerství platí pravidla rovnosti, erotické schopnosti se rozvíjejí. Váha si sama pro sebe najde svůj vkus.

Heslovitě: smysl pro pospolitost, společenskost, touha po uplatnění se, dobré zacházení, poddajnost, rozmýšlení, vyrovnávání, strategie, umělecké založení, šarm, současnost, duševní rozměr, potřeba uznání, smysl pro spravedlnost, urovnává protiklady. Pokyn: potřebuje ohleduplnost a sympatii.

ŠTÍR (24. 10. – 22. 11.)

Je schopný vést vztah, má vlastní názor, je schopný proměny a změny, nachází svoji vlastní cestu. V práci je pilný a přesný.

Heslovitě: vůle, vytrvalost, prosazení se, houževnatost, odvaha, silné city, velké napětí při oslabených emocích, vysoký idealismus, vidí hned to podstatné, má vlastní koncepty, vlastní cestu, má moc sám nad sebou, nadprůměrná vitalita, kritická povaha, osvědčí se v krizových situacích, podivuhodná výdrž a důslednost. Znamení: Štíři a Kozorohové se nedokáží ničeho vzdát.

STŘELEC (23. 11. – 21. 12.)

Má schopnost se vyjadřovat, je otevřený a tolerantní, schopný se vzdělávat, dokáže vybudovat a dále rozvíjet partnerský svazek, má vlastní světonázor a nachází smysl svého života.

Heslovitě: pohyblivost, velkorysost, idealismus, významné vztahy, expanze, duševní oheň, životní optimismus, akčnost, množství nápadů, připravenost k činu, dodržování zákonů, upřímnost, přání osobní a ideové svobody, otevřený a schopný se nadchnout, víra a konstruktivní myšlení, náboženství, filozofie.

KOZOROH (22. 12. – 20. 1.)

Zná zákony života. Své vědomí zaměřuje na uskutečnění cílů. Je koncentrovaný, má vlastní měřítka, pracuje plynule a je vnitřně i zvnějšku stabilní a vyrovnaný.

Heslovitě: píle, smysl pro skutečnost, povolání stojí v popředí, snaha, vytrvalost, pracovitost, dosažení cíle, věrnost, bere život vážně, umí být duchaplný, pořádkumilovnost, zná své hranice.

VODNÁŘ (21. 1. – 20. 2.)

Je schopen se sám osvobodit od vnitřních tlaků, podporuje emancipaci. Dokáže prožívat svobodu a nezávislost, jeho postoje vůči okolí jsou přátelské povahy. Je schopen se sám změnit a mívá dobrou intuici.

Heslovitě: dobré pozorovací schopnosti, vcítění se, schopnost proměn, mnoho plánů, ochota pomoci, vzestup i za pomoci ostatních, aktivní myšlení, vědění, logika, intuice, komunikace, idealismus, originalita, vývoj ve skocích, jde vlastní cestou, rychlé chápání, láska k lidem, zájem o dění, nekonvenční chování, rutině se pokud možno vyhýbá.

RYBY (21. 2. – 20. 3.)

Mívají mnoho předtuch a duševních vjemů. Přes svoji zdrženlivost dokáží vnímat svá práva a nést zodpovědnost. Ryba je schopna nahlédnout do pozadí dění a rozplétat destruktivní vzorce chování a myšlení. Ryby jsou znakem aktivního rozšiřování vědomí.

Heslovitě: inspirace, zdrženlivost, schopnost vnímat, vize, alternativy, rozpoznání ucelených souvislostí, trpělivost, choulostivost, účastenství, skromnost, nerada se hádá, sociální cítění, má ráda návraty domů. Její výhody jsou uplatnitelné v povoláních, která souvisejí s jemnými strukturami, vhodná i na post herce, Ryby přispívají k řešení problémů ostatních lidí.  

Poskytovatel služeb: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 5, 11005, Materna, 1sms/46 Kč vč. DPH, www.ema.bz,www.platmobilem.cz

Zavří­t reklamu