Tančící dům je velmi zajímavou budovou tyčící se nad Vltavou. Zdroj: Pixabay