Alžběta I. se narodila 7. září 1533 v anglickém Greenwichi. Zdroj: Wikimedia Commons/William Scrots, Public domain