Kromě zpěvu se Anastacia ve svých počátcích zajímala i o tanec. Její plány však zhatila Crohnova choroba. Zdroj: Wikimedia Commons, Harald Krichel, CC BY-SA 4.0