Kromě filmu se Audrey Munson stala slavnou i díky tomu, že stála mnohým sochařům jako model. Zdroj: Wikimedia Commons/Film Heedless Moths. Production company "Perry Plays", distribution company "Equity Pictures Corporation", Public domain