Při bouřce nikdy nestůjte blízko vody. Voda je velkým vodičem Zdroj: pixabay