Lina svého manžela v jeho hrozných činech podporovala. Zdroj: wikipedie