Islám je ale také přijal za své. Zmínil se o nich již prorok Mohamed. Popsal je jako bytosti se svobodnou vůlí. Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain