Mediterranean Sky byla postavena v roce 1952 a měnila jak vlastníky, tak názvy. Dnes leží taktéž u Řecka, převrácená na bok a čeká na svůj další osud. Zdroj: Flick.com