Howard Hughes byl mužem mnoha profesí, idejí a milionů – a nebyl zvyklý na odpor. Zdroj: Wikimedia Commons, Public domain