Na snímku z roku 1952 jsou zleva – Michael Wilding, Elizabeth Taylor, Stewart Granger a Jean Simmonsová. Zdroj: Wikimedia Commons, Public domain