Za humanitární a osvětovou činnost získal Jim Jones cenu Martina Luthera Kinga. Zdroj: Wikimedia Commons/Nancy Wong, CC BY-SA 3.0