Lída Baarová, rozená Ludmila Babková, se narodila 7. září 1914 v Praze.