Klasické sudoku - Do každého prázdného políčka vepište číslici od 1 do 9 tak, aby se v žádném řádku, sloupci ani ohraničeném čtverci 3x3 žádné z čísel 1-9 neopakovalo. Zdroj: Oficiální zdroj