Kodet svou roli ani nemusel hrát. Opravdu tak cholerický byl i v reálu. Zdroj: space film