Jindřich III. se stal králem velmi mladý. Zdroj: Pixabay