Tvrz v centrální části dvora po dlouhá léta náležela Sázavskému klášteru. Zdroj: Toulcův dvůr