Kniha je rozdělena do částí. V jedné se věnuje botanice. Podle ilustrací se autor věnuje rostlinám, které neexistují a popisuje zřejmě i slunečnici, kterou lidé v době Rudolfa II nemohli znát Zdroj: zdroj: pixabay