Míša žije módou od dětství. Zdroj: www.skuhravamichaela.com