Po smrti svého syna se na krátký čas vrátila do Nizozemí. Pak zamířila do Francie. Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain