Jelikož nebyla schopná poskytnout relevantní informace ani jedné straně, skončila 15. října 1917 na popravišti. Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain