Veronika Arichteva se drží zásad respektující výchovy. Se synem o všem mluví, chce znát jeho názor, nebojí se projevit emoce a totéž dovoluje Lukovi. Tabu jsou pak pro ni fyzické tresty, ale i křik na dítě. Zdroj: LifeeTalk/Lifee