Problém je, že u každého takto postiženého jedince se Alzheimerova choroba může projevovat trochu jinak. Přesněji řečeno, definující příznaky nastupují pozvolna či rychle a v jiném pořadí. Zdroj: pixabay