Alzheimerova choroba: Pozorujete na sobě některé z těchto příznaků? Zbystřete!

mozek, Alzheimer
Zdroj: pixabay
Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku. Patří k nejčastějším typům stařecké demence. Její včasně odhalení dokáže progres s pomocí moderní terapie zpomalit.
Problém je, že u každého takto postiženého jedince se Alzheimerova choroba může projevovat trochu jinak. Přesněji řečeno, definující příznaky nastupují pozvolna či rychle a v jiném pořadí. Obecně tato choroba postihuje zejména starší lidi. První výskyt se objevuje ve věkové kategorii kolem sedmdesáti let. Výrazněji pak narůstá po osmdesátce. Vzácněji se pak toto onemocnění může vyskytnout i u jedinců mladších padesáti let.Základním problémem je ztráta krátkodobé paměti. To znamená, že si takto postižení lidé nemohou vzpomenout, co dělali před chvílí, ale naopak si zcela jasně vybaví třeba zážitky z mládí. + 3 fotky+ 4 fotky

Alzheimer není jen a pouze o zapomínání, jak si většina lidí myslí. V České republice Alzheimerovou chorobou ročně onemocní až 80 tisíc lidí. Co by vás mělo varovat, když na sobě nebo na vašich příbuzných zpozorujete tyto příznaky?

Jana Jánská
Jana Jánská 03. 04. 2018 11:34

Ztráta paměti nemusí být nutně jasným důkazem této nemoci. Svoji paměť můžete zlepšit, když do svého jídelníčku zařadíte vitamín B12. Ztráta paměti rozhodně není tím typickým příznakem.

Co je to Alzheimerova choroba?

Je to nejčastější typ stařecké demence. Začíná se vyskytovat u osob nad 65 let. Za potíže může masivní ztráta mozkových buněk, které věkem odumírají. Onemocnění popsal v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer, po kterém je pojmenováno. Projevuje se ztrátou a problémy s pamětí (opakováním stejných otázek, ztrácením předmětů a jejich odkládáním na nesprávná místa, pokřivením paměti) a ztrátou jazykových schopností (obtížné hledání správných slov, mezery v řeči, používání nesprávných slov či jednodušších slov pro složitější myšlenku), zhoršenou orientací v prostoru (problém s nalezením cesty, ztrácení se), obtížemi s výkonnými funkcemi (nesprávná rozhodnutí, obtíže s plánováním relativně jednoduchých aktivit) a změnami chování (apatie, deprese, úzkost, vznětlivost a bludy).

Varovné signály

Když se objeví jeden ze signálů, není nic v nepořádku. Znepokojit by vás mělo, když se u vašeho příbuzného nebo u vás objeví symptomů hned několik a opakují se. Pak je na čase bít na poplach.

1. Dětinské chování

Člověk začne připomínat spíše malé dítě než dospělou osobu. Najednou se neumí sám o sebe postarat, bojí se jít sám na nákup nebo na úřad a upne se na jednoho člověka z rodiny, kterého následuje jako přelud.

2. Problém s řečí a komunikací

Změní se i jeho dovednost mluvit. Není schopný dokončit větu. Když vede s někým rozhovor, v půlce věty se zadrhne a neví, jak pokračovat dál, protože zapomněl, o čem se vlastně baví a co chce tomu druhému říci.

3. Nedodržování hygieny

Přestane si čistit zuby, česat se, mýt se. Může se přidat i zapomínání braní důležitých léků.

4. Špatná motorika a orientace v prostoru

Takto nemocnému člověku se většinou třesou ruce a má velký problém s jemnou motorikou. Není schopný si zapnout knoflík apod. Je dezorientovaný v prostoru. Vyjde si například nakoupit a když dojde k obchodu, nechápe, co tam dělá a kde se tam vzal.

5. Stále stejné činnosti

Neustále dělá dokolečka ty samé věci. Zavírá a otevírá šuplík, myje stále stejné okno, apod.

6. Nepamatuje si přítomnost

Člověk, který trpí Alzheimerovou chorobou je vám schopný říci hodně věcí, které se mu staly v minulosti. S přítomností už je to problém. Nebude vám například schopen říci, co měl před pěti minutami k obědu.

7. Ztráta paměti

Všichni zapomínáme, ale člověk s Alzheimerem zapomíná mnohem častěji. Když s ním mluvíte, neustále se ptá na to samé. Všechno mu musíte opakovat. V těch horších případech nepoznává sebe a ani členy své rodiny.

Režisérka Výměny manželek prozradila detaily ze zákulisí i astronomický honorář účinkujících

Režisérka Výměny manželek prozradila detaily ze zákulisí i astronomický honorář účinkujících

Související články

Další články