Obrázky byly nasnímány systémem pomaloběžné televize a v pozemních střediscích je přes obrazovku snímaly kamery běžného televizního systému, což způsobovalo značnou ztrátu kvality. Zdroj: Wikipedie
Zavří­t reklamu