Depresemi a negativistickým pohledem na svět se vyznačují lidé, kteří se narodili v zimě. Zdroj: Pinterest