Davida Gránského dělí od Tomase Seana Pšeničky 12 let. Proto k němu má téměř otcovský vztah. Zdroj: Herminapress