Po maturitě na jezuitském gymnáziu studoval lékařství v Angers, kde roku 1669 promoval. Zdroj: Wikipedie