V Kriminalistické ústavu Praha působí jediné specializované pracoviště v rámci Policie ČR, které provádí fyziodetekční vyšetření pro orgány činné v trestním řízení. Existuje zde od roku 1980. Zdroj: archiv Policie ČR