Nejprve se živila jako prodavačka. Pak se odstěhovala do New Yorku, kde se stala modelkou. Zdroj: Wikimedia Commons/Bain News Service, Public domain