Proslul jako svůdník mnoha žen a dodnes je přímo symbolem donchuánství; na této dobové rytině zkouší kvalitu kondomu Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain