Německý název Gírové zní Girowa, ale také i Hexenberg. Znamená to snad, že na této hoře rejdily i čarodějnice? Zdroj: Wikimedia Commons, Darwinek, CC BY-SA 3.0