Pro samotný Hallstatt je však obrovský zájem fanoušků velmi nepříjemný. Zdroj: Österreich Werbung, Photographer Kneidinger