Své první básně publikoval časopisecky, například v Sešitech nebo Mladé tvorbě. Zdroj: G.cz