Začněte linkou ve vnějším koutku oka. Doporučuji se dívat rovně před sebe a nelíčit na zavřeném oku. Lépe odhadnete, kde začít, aby linka nebyla zlomená. Zdroj: Diana Vitikačová