Neexistuje jeden univerzální recept na šťastný dlouhodobý vztah nebo spokojené manželství. Přesto se dají najít rysy, které každý vztah dříve nebo později odsoudí k záhubě. Jedním z nich je situace, kdy partneři neřeší problémy společně. Zdroj: Unsplash