Na coroze (papírové čepici) Jana Husa je napsáno "Ecce Heresiarcha", což znamená "Pohleďte, arcikacíř". Zdroj: ČT 2