V komedii Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977) Zdroj: archiv ČT