Prof. JUDr. Jiří Hejda byl český spisovatel a publicista, československý politik a národohospodář, účastník protinacistického odboje. Zdroj: archiv