Po únorovém převratu byl zařazen do politického procesu s Miladou Horákovou a spol. a v roce 1950 odsouzen na doživotí (podmínečně propuštěn byl v roce 1962). Zdroj: Česká televize