Josefa Náprstková, rozená Křížková byla manželka a pomocnice Vojtěcha Náprstka, zakladatelka rozsáhlé sbírky lidové výšivky, členka mnoha spolků a zakládající členka Amerického klubu dam. Zdroj: Reprofoto z knihy Vojta Náprstek