Zakladatelka lidové výšivky Josefa Náprstková: Vychovala pět sirotků a nechala Němcové postavit pomník

13. září 2019
Reprofoto z knihy Vojta Náprstek
Reprofoto z knihy Vojta Náprstek

Josefa Náprstková, rozená Křížková, byla manželkou a pomocnicí Vojtěcha Náprstka, také zakladatelka rozsáhlé sbírky lidové výšivky a zakládající členka Amerického klubu dam. Celý život pracovala ve stínu svého muže, proslaveného sbírkami, vlastenectvím a společenským životem.

Pracovitá od dětství

Byla dcerou domovnice Kateřiny Wagnerové a  Adolfa Křížka, pracujícího v domě U Halánků, patřícímu Anně Fingerhutové. V domě U Halánků nepracoval jen její otec, ale od roku 1856 zde pracovala i samotná Josefa na pozici mladší stoličné. Byla velmi pracovitá, chytrá a poslušná. Po dvou letech se vypracovala a sama mohla prodávat lihoviny ve skladu. Později pomáhala s vedením celé vinopalny a po smrti Anny Fingerhutové se začala starat i o chod domácnosti.

Svatba s Náprstkem

Roku 1860 se Josefa seznámila s Vojtou Náprstkem, kterého si po patnáctileté známosti vzala. Obřad byl civilní a konal se na Staroměstské radnici v Praze.

Vášnivá korespondentka

I přesto, že stála celý život v pozadí, dokázala svou pílí a houževnatostí dosáhnout mnoha úspěchů. Stala se pravou rukou svého muže a vedla za něho korespondenci s celým světem.

Všestranná žena

Vychovala pět sirotků, starala se o knihovnu a uspořádala sbírku na postavení pomníku Boženy Němcové na Vyšehradě. V roce 1891 se se svým manželem podílela na přípravě Zemské jubilejní výstavy a v roce 1895 na přípravě Národopisné výstavy českoslovanské, především na plánování pavilonu věnovaného americkým Čechům.

Aktivní do pozdního věku

Po manželově smrti se ujala vedení muzea a knihovny, nechala přestavět a zvětšit muzejní budovu a upravit okolí Náprstkova muzea. Až do své smrti byla aktivní členkou mnoha spolků a nadací.

NA JOSEFU NÁPRSTKOVOU SE PODÍVEJTE DO GALERIE:

Zavří­t reklamu