Matka Vojtěcha ji pokládala za svoji pravou ruku a ve všem jí důvěřovala. Přesto jejich manželskému svazku nepřála a Josefa s Vojtěchem čekali na naplnění jejich lásky mnoho dlouhých let. Vzali se až po její smrti. Zdroj: Wikipedie