S Vojtěchem Náprstkem se Josefa seznámila ještě před odjezdem do emigrace, do které se uchýlil po revolučním roce 1848. Zdroj: Reprofoto z knihy Vojta Náprstek
Zavří­t reklamu