Joshua Slocum byl úspěšný mořeplavec. Zdroj: Wikimedia Commons, Hollinger & Co, Public Domain