Julius Fučík byl zapáleným komunistou. Zdroj: Wikipedia